XX Ogólnopolska Konferencja „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu: Narzędzia i strategie zarządzania innowacją”

Urząd Patentowy RP i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy serdecznie zapraszają do udziału w XX Ogólnopolskiej Konferencji Informacja patentowa dla nauki i przemysłu, pod hasłem Narzędzia i strategie zarządzania innowacją. Konferencja odbędzie się 23-24 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków informacji patentowej, centrów transferu technologii, instytutów naukowo-badawczych oraz kancelarii patentowych.

Konferencja ma formę warsztatową i umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z informacją patentową, jej biznesową przydatnością i zastosowaniem. Stanowi również okazję do nabycia praktycznych umiejętności, m.in. tworzenia strategii przedsiębiorstwa, wspierania innowacyjności firm z sektora MŚP i rozwoju przedsiębiorczości.

Główne tematy XX Ogólnopolskiej Konferencji Informacja patentowa dla nauki i przemysłu:

Wyszukiwanie i analiza danych w patentowej bazie danych
Czystość patentowa
Zarządzanie innowacyjnym przedsięwzięciem
Sposoby skutecznej komercjalizacji własności intelektualnej
Własność intelektualna w działalności gospodarczej, jej wykorzystanie w praktyce, wpływ na przewagę konkurencyjną firmy
Wykorzystanie narzędzi TRIZ w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań
Monitoring rozwoju technologii z krajów azjatyckich dzięki informacji patentowej
Wycena wartości niematerialnych i prawnych z zastosowaniem wybranych modeli i metod analitycznych

Tegoroczna konferencja organizowana jest w ramach Warszawskich Dni Innowacji – Warsaw Innovation Days.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Źródło: www.uprp.pl