XI Międzynarodowe Sympozjum – Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce

XI Międzynarodowe Sympozjum – Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce
Nauka-Biznes-Zysk-Rozwój: budowa efektywnego ekosystemu innowacji

Gdzie i kiedy:
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 3-4 września 2015 r.

Do kogo adresowane jest sympozjum:
Przedsiębiorcy, menadżerowie, inwestorzy, naukowcy, otoczenie biznesu, kadra akademicka, przedstawiciele władz samorządowych i centralnych

Więcej o wydarzeniu na stronie Urzędu Patentowego RP (link).