„Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacji” była tematem kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się w dniach 7-9.12.2016 r. na Politechnice Wrocławskiej.

Wyniki badań prowadzonych przez uczelnie stanowią istotne źródło nowej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby napędzać współczesną gospodarkę. Niestety ciężka praca naukowców rzadko przekłada się na sukces rynkowy i nie dochodzi do komercjalizacji rezultatów badań…

Wiele się dziś mówi na temat konieczności współpracy nauki z biznesem. Dobrze, jeśli współpraca rozpoczyna się dialogiem już na etapie planowania projektów badawczych tak, aby wyniki tej współpracy odpowiadały na rzeczywiste współczesne wyzwania gospodarcze i potrzeby społeczne. Tylko takie projekty mają dzisiaj realne szanse na sukces.

O braku dialogu między  nauką a biznesem oraz o wielu innych istotnych dla współczesnego świata nauki aspektach rozmawiano podczas konferencji programowej NKN na Politechnice Wrocławskiej, w której uczestniczyli również JM Rektor profesor dr hab. Marek Ziętek oraz pracownicy CITT.

nkngrudzien-2016_6819

link

autor: dr Joanna Rydzak