PRZYKŁADY UDANEJ KOMERCJALIZACJI W POLSCE

PRAGNIEMY PAŃSTWU PRZEDSTAWIĆ PUBLIKACJĘ UPOWSZECHNIAJĄCĄ HISTORIĘ
SUKCESU W ZAKRESIE KOMERCJALIZACJI PROWADZONYCH PRZEZ POLSKIE OŚRODKI
INNOWACJI I SPÓŁKI CELOWE JEDNOSTEK NAUKOWYCH.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce opublikowało raport o historii sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonej przez polskie ośrodki.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) od sierpnia 2016 roku na zlecenie MNiSW zajmuje się promocją sukcesów efektywnej komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych prowadzonej w ośrodkach innowacji i współpracujących z nimi spółek celowych jednostek naukowych.

efektywna-komercjalizacja-przyklady2016