Oferta UMW

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu posiada

 • interesujące, cechujące się wysokim potencjałem komercjalizacyjnym wyniki prac badawczych i projekty wynalazcze,
 • profesjonalne analizy opracowane dla najbardziej obiecujących wynalazków, które powstały w ostatnim czasie w Uczelni,
 • zorganizowane zespoły naukowo-badawcze,
 • specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza,
 • możliwość wykonywania projektów badawczo-rozwojowych na zlecenie

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy!

NASZE WYNALAZKI:

 • „Powłoka grafenowa na stentach endowaskularnych jako warstwa poprawiająca śródbłonkowanie i ograniczająca restenozę” Grafen_ulotka
 • ” Nowy, nietoksyczny klej medyczny, kompozycja klejąco-uszczelniająca przeznaczona do zamykania niewydolnych naczyń układu żylnego” KLEJ_ulotka
 • ” Łyżka szczęko-rozwieracza” ŁYŻKA_ulotka
 • „Wkład stomijny z blokadą i sposób regulowania wypróżnień u pacjenta z wkładem stomijnym z blokadą” wkład stomijny_ULOTKA
 • ” Sposób otrzymywania tabletki flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych z błoną śluzową żołądka oraz kompozycja farmaceutyczna” FLOTACYJNA_ulotka
 • „Zastosowanie preparatu z odmiany uprawnej derenia właściwego Cornus mas L. wyselekcjonowanej w Europie do utrzymania fizjologicznego stężenia oraz obniżania poziomu lipidów, zwłaszcza trójglicerydów”dereń_ulotka