Ochrona wynalazku – instrukcja

Przedstawiamy Państwu wstępne kroki, które należy podjąć przy rozpoczynaniu działalności wynalazczej. Na każdym etapie chętnie udzielamy wsparcia. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

1. ANALIZA STANU TECHNIKI
Polega na sprawdzeniu w bazach publikacji naukowych i patentowych informacji dotyczących rozwiązań udostępnionych do powszechnej wiadomości. Należy przeanalizować wystąpienia i doniesienia konferencyjne, relacje z wystaw itp.
Pozwala to na:

  • zapoznanie się najkorzystniej na etapie planowania badań, czy na świecie znane są rozwiązania, nad którymi chcemy pracować. Jest to jest istotne, ponieważ istnienie tego typu informacji wpłynie na możliwość uzyskania prawnej ochrony wypracowanego rozwiązania,
  • wstępne określenie zainteresowania innych zespołów naukowych daną tematyką,
  • poszerzenie wiedzy na temat rozwiązań już opracowanych w danym temacie.

2. ANALIZA WSTĘPNA WYNALAZKU
Analiza ta pozwoli na ocenę potencjalnych korzyści, jakie wnosi rozwiązanie, rynku odbiorców, fazy rozwoju projektu, zagrożenia ze strony konkurencji, barier wejścia na rynek oraz wskazanie, kto jest właścicielem praw intelektualnych i określenie strategii ochrony.

3. PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA TWÓRCÓW
Deklaracja autorstwa złożona przez twórców.

4. ZGŁOSZENIE PROJEKTU WYNALAZCZEGO
Zgłoszenie przez twórców rozwiązania w Uczelni, jako dokonanego w wyniku wykonywanie obowiązków wynikających ze stosunku pracy (również we współpracy z inną uczelnią lub ośrodkiem naukowym).
5. PRZYGOTOWANIE ZGŁOSZENIA DO URZĘDU PATENTOWEGO RP
Na tym etapie we współpracy z naukowcem i kancelarią rzeczników patentowych przygotowujemy treść zgłoszenia.

Zgłoszenie zawiera opis stanu techniki, przedmiotu ochrony, możliwości zastosowania i szczegółowe zastrzeżenia ochrony. Istotnym elementem zgłoszenia są potwierdzające skuteczność rozwiązania wyniki badań, np. na grupie pacjentów, zwierzętach laboratoryjnych liniach komórkowych, szczepach bakteryjnych.

Opis stanu techniki jest elementem zgłoszenia, który pozwala zaprezentować istniejące już podobne rozwiązania. Zadaniem naukowca, jest wykazanie, że opracowane rozwiązanie wnosi nowe cechy względem znanych. Koniecznym jest, aby, powołując się na istniejące rozwiązanie, wskazać źródło informacji o nim, a więc np. publikację z nazwiskami wszystkich autorów, tytułem, tytułem czasopisma i rokiem wydania. Ten element zgłoszenia bardzo przypomina publikację naukową. Prosimy pamiętać o jego załączeniu.Istotnym elementem zgłoszenia są potwierdzające skuteczność rozwiązania wyniki badań, np. na: grupie pacjentów, zwierzętach laboratoryjnych liniach komórkowych, szczepach bakteryjnych. Prosimy pamiętać o załączeniu wyników takich badań.
Prosimy o przekazanie projektu tekstu w formie niesformatowanej oraz rysunków w osobnym pliku.