Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu !!!

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój , promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii).

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które:
• zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony),
albo
• zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

Wniosek konkursowy musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Termin składania wniosków w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mija 6 października br. o godz. 16:30. Wnioski w języku polskim należy  dostarczyć do CITT w formie papierowej do 26 września 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w treści poniżej oraz na stronie http://www.parp.gov.pl/konkursppp

W trakcie oceny będzie brane pod uwagę (Kryteria-oceny):
1. poziom zaawansowania prac nad produktem – w kryterium bierze się pod uwagę poziom przygotowania produktu. Pozytywną ocenę mogą uzyskać wyłącznie produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkty niewdrożone) albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkty wdrożone). W przypadku produktów niewdrożonych poprzez prace wdrożeniowe rozumie się prace polegające na przeniesieniu wyników badań z fazy prototypów lub modeli do fazy produkcji masowej.
2. poziom innowacyjności produktu – w kryterium pozytywną ocenę mogą uzyskać produkty innowacyjne co najmniej na skalę krajową (Polski), natomiast premiowane będą projekty dotyczące innowacji na skalę europejską (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA) tzn. produkty, które posiadają nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do produktów dostępnych na rynku europejskim (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej i EFTA).
3. propozycja wartości/korzyść dla odbiorcy produktu – w kryterium pozytywną ocenę mogą uzyskać produkty, których nowe cechy i funkcjonalności mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. Nowe cechy produktu, niepowodujące zmiany przydatności użytkowej produktu, niezauważalne przez odbiorcę produktu oraz nieprzesądzające o jego konkurencyjności, nie będą stanowiły podstawy do uznania kryterium za spełnione.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

  • produkt przyszłości jednostki naukowej,
  • produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  • produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

 

Regulamin Konkursu