LITERATURA: Komercjalizacja wiedzy – Podręcznik dla naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem opisującym sposoby ochrony, wyceny i komercjalizacji wyników badań naukowych na Dolnym Śląsku.

KOMERCJALIZACJA WIEDZY – PODRĘCZNIK