IV edycja konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”.

EUREKA-logo

Po raz kolejny „Dziennik Gazeta Prawna” ogłasza konkurs, który ma promować  polską naukę i wynalazki powstałe na uczelniach, w instytutach badawczych oraz jednostkach naukowych PAN, zgłoszonych do Urzędu Patentowego. Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji.

Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”, gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl) należy kierować do 23 grudnia 2016 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl.

ZGŁOSZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE PODPISEM I PIECZĘCIĄ
JM REKTORA PROF. MARKA ZIĘTKA

W konkursie mogą wziąć udział wynalazki stworzone na uczelni i zgłoszone do Urzędu patentowego w latach 2014-2015.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach „DGP” przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji „DGP”, przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.

W poprzedniej edycji wyróżniono zespół dr. hab. Witolda Musiała za opracowanie nowego rodzaju tabletki flotacyjnej. W tym roku kolejne zespoły mają możliwość wzięcia udziału w konkursie.

 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY