DESTINATION POLAND: spotkanie dla naukowców z zagranicy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza naukowców z zagranicy na spotkanie pt. „Destination Poland. Scientific and Business Opportunities for Foreign Researchers”.

Celem spotkania jest zachęcenie zagranicznych naukowców do kontynuowania (lub rozpoczęcia) pracy naukowej w Polsce, a także do realizowania projektów biznesowych na terenie Polski. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji nad ofertą programową Fundacji na rzecz Nauki Polskiej skierowaną do naukowców z zagranicy i zapoznają się z możliwościami związanymi z prowadzeniem biznesu w Polsce. Wydarzenie to będzie również znakomitą okazją do networkingu i wymiany doświadczeń związanych z pobytem w Polsce.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca br. w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przy ul. Krasickiego 20/22 w Warszawie. Konieczne jest potwierdzenie obecności do 8 czerwca br.

Więcej informacji, program oraz sposób potwierdzenia obecności na stronie.

Źródło: www.fnp.org.pl