LETNIA SZKOŁA TRANSFERU TECHNOLOGII W DREŹNIE

Dear researchers,

Would you like to check the commercial potential of your research? Do you think you already have the Next Generation Technology or Service in Life Sciences? Then get the expertise how to commercialize it!

Apply for the International Summer School on Technology Transfer in Life Sciences, taking place 28th August to 1st September 2017 in Dresden/Germany!

 

www.summerschool-dresden.de

(więcej…)

FNP: Szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych

Do 29 maja 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii), które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy. (więcej…)